Add.   No.13, 4th Industrial Zone, Chang Zhen Village, Gong Ming Town, Bao An District, Shenzhen, Guang Dong, China
Tel.  (755) 2987 4998    Fax.  (755) 2716 9890      Post Code:  518132